Novel] 高貴なる魔女クラウゼア 淫堕の異端審問 [Kouki naru Majo Clauzea: Inda no Itan Shinmon]